Cảm biến bằng cách đặt vân tay đã được cài đặt vào phần hỗ trợ mở vân tay.
Khóa sẽ nhận dạng vân tay để mở cửa

Showing all 7 results

Showing all 7 results