Quy định hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán qua những hình thức dưới đây:

1. Chuyển khoản: chuyển khoản qua ngân hàng Vietcombank cho chúng tôi theo thông tin.

2. Thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, MasterCard

3. Thanh toán tiền mặt cho nhân viên lắp đặt.